Bloga

Iturria: Pexels.

Amiantoa benetan erauzteko egoerari buruzko sarrera.

9 Urt, 2024 | Beste batzuk | 0 comments

Europako Ekonomia eta Gizarte Komitearen «Amiantoa EBn erauztea» (2015/C 251/03) Irizpenaren 1.3 puntuak honako hau dio:

1.3. Helburua da amianto guztia 2032. urtearen amaieran desagerraraztea. Adibide hori gida-plan gisa hartuta, Europar Batasunak ibilbide-orriak eta ekintza-plan espezifikoak abiaraztera bultzatu beharko lituzke estatu kideak, maila desberdinetan: tokikoan, eskualdekoan eta nazionalean.

Bestalde, ekonomia zirkularrerako hondakinei eta lurzoru kutsatuei buruzko apirilaren 8ko 7/2022 Lege berriak honako hau dio hamalaugarren xedapen gehigarrian:

Hamalaugarren xedapen gehigarria. Amiantoa duten instalazioak eta kokalekuak.

Legea indarrean sartu eta urtebeteko epean, udalek amiantoa duten instalazioen eta kokalekuen errolda bat egingo dute, amiantoa kentzea planifikatuko duen egutegi batekin. Errolda eta egutegia publikoak izango dira, eta autonomia-erkidegoetako osasun-, ingurumen- eta lan-arloko agintari eskudunei bidaliko zaizkie. Agintari horiek ikuskatuko dituzte, hurrenez hurren, erretiratu direla egiaztatzeko eta kudeatzaile baimendu bati bidaltzeko. Erretiratze horrek lehentasuna emango die instalazioei eta kokalekuei, arriskugarritasun-maila eta biztanleria kalteberenarekiko esposizioa kontuan hartuta. Nolanahi ere, arrisku handieneko instalazio edo kokaleku publikoak 2028a baino lehen kudeatu beharko dira.

PIVISTEA (Amiantoaren eraginpean dauden langileen osasuna zaintzeko programaren ebaluazioa) txostenetan jasotako amiantoaren eraginpean egoteari buruzko txostenek eragin handia erakusten dute amiantoarekin lotutako gaixotasunetan, industria-pisu handia duten autonomia-erkidegoetan. Amiantoaren eraginpean egon ondorengo gaixotasunen garapenak eragindako osasun-arazoek arreta mediatikoa jasotzen dute komunikabideetan unean-unean, nahiz eta baiezta daitekeen ez dela herritarren gaurkotasunaren gai nagusi bat, seguruenik biztanleek berehalako arrisku-sentsazio txikia dutelako, ondorioak berandu agertzen direlako, kasu puntualetan izan ezik. Bien bitartean, amianto-elementuak kendu eta ordezteko kostuak handiak dira. Oro har, RERAko (Amiantoagatiko Arriskua duten Enpresen Erregistroa) enpresek ez dituzte prezioak iragartzen, aurrekontu-eskaeren zain daude. Ez da harritzekoa amiantoaren m2 bakoitzeko 25 eta 45 €arteko kentzeko prezio komertziala denik.

Amiantoa identifikatzeko, kentzeko eta ezabatzeko arazo teknikoak nahiko ezagunak dira, eta oso araututa daude fase guztietan. Hala ere, berrikuntza dago, sektore jakin batzuek konplexutasun handia erakusten dute (amiantoz kutsatutako lurzoruak), eta beste sektore batzuetan azterlan eztabaidaezinak falta dira (uretan amiantoa egotea). Amianto tonak kentzeak eta desagerrarazteak etorkizunean ekar dezakeen erronkak nahitaez barne hartzen du kendu beharreko material guztiak hartu behar dituzten zabortegien kudeaketa, eta, beraz, kudeaketa antolatua beharrezkoa dela dirudi.

0 Comments

Submit a Comment

Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak * markatuta daude