Rolling plastics: Reciclatge de peces de plàstic de vehicles fora d’ús (VFU) en desballestaments d’Euskadi per obtenir granses d’alt valor afegit.

El projecte Rolling Plastics té com a objectiu rescatar els diferents materials plàstics existents en els Vehicles Fora d’Ús (VFU) per convertir-los en granses plàstiques de qualitat que siguin acceptades pel mercat, seguint un sistema pioner a Euskadi. El projecte posa especial èmfasi en la separació de les diferents peces de plàstic que formen un vehicle segons el tipus de plàstic de què estan fabricades.

Realitzat l’estudi i amb un llistat de les peces a priori interessants per al projecte, es va acudir a dos CAT, Desballestaments Vidaurreta d’Hondarribia i Desballestaments García & Arrausi de Vitòria-Gasteiz, per obtenir aquestes peces i per observar els problemes derivats que podien aparèixer en l’extracció de les mateixes. En els CAT es va treballar amb un sistema d’espectroscòpia d’infraroig proper mitjançant una pistola que permetia analitzar in situ la composició de cada peça extreta. Es va registrar també el temps necessari per extreure cada peça.

Posteriorment es va analitzar cada peça, registrant el pes d’inserts no plàstics que presentaven i estudiant amb més precisió la composició de cadascuna, per desenvolupar finalment una gransa de PP.

Participants en el projecte.

ZICLA lidera aquest projecte, al què hi participen les empreses Econia, i Jubedi, i el centre tecnològic Gaiker.

Ajudes i finançament.

residuos plásticos de VFUEl projecte ha rebut el suport del Fons Europeu de Desenvolupament Regional – FEDER i forma part d’un paquet de projectes industrials de demostració d’economia circular impulsats per IHOBE en l’any 2016 i està alineat amb els objectius de valorització i reutilització que planteja el Nou Reial Decret per VFU, l’objectiu del qual és que es pugui reutilitzar i reciclar el 85% del pes mitjà d’un VFU.