Relatoria dels grups de treball del sector de la construcció.

170514 residus construccio demolicio sector construccioEl sector de la construcció és un sector amb un impacte ambiental important:

  • Consumeix el 60% de les extraccions de matèries primeres de la litosfera,
  • És el responsable del 50% de las emissions de CO2 a la atmosfera,
  • Genera aproximadament 1,1 tones de residus per habitant/any, de las que en Catalunya, dels que un % important acaba actualment anant a un abocador,

Es generen residus a les fases d’execució d’obra i a la fase d’enderroc; el material de l’enderroc tot barrejat molt sovint acaba a un abocador.

No es fa, en general, prevenció dels impactes ambientals ni al projecte, ni a l’execució de l’obra, ni quan arriba l’hora d’enderrocar, i es prefereix actuar al final del procés:

  • una vegada fet un projecte s’intenta ambientalitzar-ho a posteriori
  • es proposa un canvi a la direcció d’obra sobre el que marca el projecte

Manca una comprensió clara de l’impacte ambiental de l’obra a cada fase de la seva vida útil (promoció => projecte => execució => ús => enderroc),

El projecte.

El projecte promogut per la Cambra Oficial de Contractistes de Catalunya es va organitzar en varis grups de treball: obra civil, estructures, façanes, cobertes i acabats, i medi ambient, aquest últim transversal als anteriors. El projecte, al que Zicla fa desenvolupar el rol de relator, va elaborar propostes destinades a augmentar la productivitat en el sector de la construcció via l’adopció de mesures innovadores que no comportaran un increment de cost. Aquestes propostes van tenir dues formes:

  • Propostes de mesures concretes que es podrien posar en pràctica a curt termini
  • Propostes d’estudis que caldria identificar o realitzar a mig o llarg termini.